Rural Business Advice

Kənd yerlərində Biznes Məsləhətləri

RBIS > Rural Business Advice > Good Agricultural Practices

RBİS > Kənd yerlərində Biznes Məsləhətləri > Yaxşı Kənd Təsərrüfatı Təcrübələri

Good Agricultural Practices

Agrarian Services Agency (AXA) under the Ministry of Agriculture provides advice on innovative technologies, animal and plant diseases and pests. Advisory services are provided in the following sections of the web site:

  • Animal Health and Veterinary Services
  • Plant Protection
  • Training

On the web sites of the Scientific Research Institutes on Horticulture and on Viticulture and Enology, specific information and guidelines for producers of fruits, vegetables and wine are provided. 

AgroInfo training, information and knowledge system covers agro-related topics like crop production, livestock or farming techniques. It also contains information about training courses, articles and FAQ. It is managed by the Ministry of Agriculture. 

Guidelines for farmers and other useful documents are available for download through the Documents Search and Download Tool.

Yaxşı Kənd Təsərrüfatı Təcrübələri

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Xidmət Agentliyi (AXA) innovativ texnologiyalar, heyvan və bitki xəstəlikləri və zərərvericiləri ilə bağlı məsləhətlər verir. Məsləhət xidmətləri veb-saytın aşağıdakı bölmələrində təqdim olunur:

  •  Heyvan Sağlamlığı və Baytarlıq Xidmətləri
  •  Bitki Mühafizəsi
  •  Təlim

Bağçılıq və Üzümçülük və Şərabçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutlarının internet saytlarında meyvə, tərəvəz və şərab istehsalçıları üçün xüsusi məlumat və təlimatlar verilir.

AgroInfo təlim, məlumat və bilik sistemi bitkiçilik, heyvandarlıq və ya əkinçilik texnikası kimi aqrotexniki mövzuları əhatə edir. O, həmçinin təlim kursları, məqalələr və FAQ haqqında məlumatları ehtiva edir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən idarə olunur.

Fermerlər üçün təlimatlar və digər faydalı sənədləri Sənədlərin Axtarışı və Yükləmə Aləti vasitəsilə yükləmək olar.

Aqrar Xidmətlər Agentliyi
Agrarian Services Agency

Advice on innovative technologies, animal and plant diseases and pests

İnnovativ texnologiyalar, heyvan və bitki xəstəlikləri və zərərvericilərə dair məsləhətlər

Keçid Keçid
Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu
Research Institute on Horticulture

Information for fruits and vegetables producers

Meyvə və tərəvəz istehsalçıları üçün məlumat

Keçid Keçid
Üzümçülük və Şərabçılıq Elmi Tədqiqat İnstitutu
Research Institute on Viticulture and Enology

Information for grape and wine producers

Üzüm və şərab istehsalçıları üçün məlumat

Keçid Keçid
AgroInfo
AgroInfo

Training, information and knowledge system

Təlim, məlumat və bilik sistemi

Keçid Keçid

Sənəd axtarışı və yükləmə