Rural Business Advice

Kənd yerlərində Biznes Məsləhətləri

RBIS > Rural Business Advice

RBİS > Kənd yerlərində Biznes Məsləhətləri

Rural Business Advice

Practical information for farmers, farm managers, agronomists, food processors and traders about best practices, state support in agriculture and rural development, agrarian insurance, credits and loans. Weather and crop monitoring data, yield estimates and geographic data on rural areas.

Kənd yerlərində Biznes Məsləhətləri

Fermerlər, təsərrüfat rəhbərləri, aqronomlar, qida məhsullarını emal edənlər və ticarətçilər üçün qabaqcıl kənd təsərrüfatı təcrübələri, kənd təsərrüfatında dövlət dəstəyi, aqrar sığorta, kreditlər haqqında praktiki məlumat. Hava və məhsul monitorinqi məlumatları və proqnozlar, məhsul təxminləri və kənd yerləri üzrə coğrafi məlumatlar təqdim edilir.