Agriculture and Rural Business Statistics

Kənd Təsərrüfatı və Kənd yerlərində Biznes Statistikası

RBIS > Agriculture and Rural Business Statistics

RBİS > Kənd Təsərrüfatı və Kənd yerlərində Biznes Statistikası

Agriculture and Rural Business Statistics

Provides agriculture and rural business-related statistical data and indicators in a uniform way, in the new AgroData module that provides tools for data search, presentation and visualization in the form of tables, charts and thematic maps.

Kənd Təsərrüfatı və Kənd yerlərində Biznes Statistikası

Məlumatları cədvəllər, qrafiklər və tematik xəritələr şəklində tapmaq, təqdimat və vizuallaşdırılması üçün alətlər təqdim edən yeni AgroData modulunda kənd təsərrüfatı və kənd biznesi ilə bağlı statistik məlumatları və göstəriciləri vahid şəkildə təmin edir.