Investments In Rural Areas

Kənd Yerlərində İnvestisiyalar

RBIS > Investments In Rural Areas > Resources and Guidelines

RBİS > Kənd Yerlərində İnvestisiyalar > Resurslar və Təlimatlar

Resources and Guidelines

The Azerbaijan Export and Investment Promotion Agency (AZPROMO) aims to develop the non-oil sector in Azerbaijan, promote products in the foreign markets, raise awareness on Azerbaijani products among foreign consumers, facilitate networking with local companies, support foreign companies that are keen to gather comprehensive information about the investment climate in Azerbaijan, and provide services to interested investors.

An online source of useful information for investors in agribusiness is the SARA tool (Systemized Agribusiness Resources of Azerbaijan) which provides analyses and statistics to promote investments in the agricultural sector. The tool supports agricultural development in Azerbaijan by providing facts and evidence-based information combined with expert knowledge, showing current situations and potentials, and suggesting pathways for development through investments. The tool was developed in the frame of an Azerbaijan – Netherlands collaborative project.

Several guidelines for investors and other useful documents are available for download through the Documents Search and Download Tool.

Resurslar və Təlimatlar

Azərbaycan ixracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyi (AZPROMO) Azərbaycanda qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirməyə, xarici bazarlarda məhsulları tanıtmağa, xarici istehlakçılar arasında Azərbaycan məhsulları haqqında məlumatlılığı artırmağa, yerli şirkətlərlə əlaqələrin qurulmasına kömək etməyə, Azərbaycanda investisiya mühiti haqqında hərtərəfli məlumat toplamağa çalışan xarici şirkətlərə dəstək olmağa və maraqlı investorlara xidmət göstərməyə çalışır.

Aqrobiznesdə investorlar üçün faydalı məlumatın digər mənbəyi kənd təsərrüfatı sektoruna investisiyaları təşviq etmək üçün təhlillər və statistika təqdim edən SARA alətidir (Azərbaycanın Sistemləşdirilmiş Aqrobiznes Resursları). Alət ekspert bilikləri ilə birləşdirilən faktlar və sübuta əsaslanan məlumatları təqdim etməklə, mövcud vəziyyətləri və potensialları göstərməklə və investisiyalar vasitəsilə inkişaf yollarını təklif etməklə Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafına dəstək verir. Alət Azərbaycan-Hollandiya birgə layihəsi çərçivəsində hazırlanıb.

İnvestorlar üçün bir neçə təlimat və digər faydalı sənədlər Sənədləri Axtarış və Yükləmə Aləti vasitəsilə yükləmək olar.

SARA
SARA

Systemized Agribusiness Resources of Azerbaijan

Azərbaycanın Sistemləşdirilmiş Aqrobiznes Resursları

Keçid Keçid
AZPROMO
AZPROMO

Azerbaijan Export and Investment Promotion Agency

Azərbaycan Respublikasının İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyi

Keçid Keçid

Sənəd axtarışı və yükləmə