Policy Implementation

Siyasətin həyata keçirilməsi

RBIS > Policy Implementation > Market Analyses

RBİS > Siyasətin həyata keçirilməsi > Bazar Analizləri

Market Analyses

There are many market analyses available on the internet, but most of them are paid. However, lots of useful information is provided for free. Besides general market analyses, there are also specialized publications aimed at agriculture that are available for download through the Documents Search and Download Tool. Among others, Wageningen Economic Research (the Netherlands) prepared a series of market analyses of agricultural sector in Azerbaijan and IOP issued a study on development and perspectives of horticulture in Azerbaijan.

There are also useful information sources in Azerbaijan: analyses on agricultural production are provided on the web site of Agro Research Center, various other sources are available through the Documents Search and Download Tool.

Bazar Analizləri

İnternetdə çoxlu bazar analizləri mövcuddur, lakin onların əksəriyyəti ödənişlidir. Bununla belə, çoxlu faydalı məlumatlar pulsuz verilir. Ümumi bazar təhlilləri ilə yanaşı, kənd təsərrüfatına yönəlmiş ixtisaslaşdırılmış nəşrlər də mövcuddur ki, onları Sənədlərin Axtarışı və Yükləmə Aləti vasitəsilə yükləmək mümkündür. Digərləri ilə yanaşı, Wageningen Economic Research (Hollandiya) Azərbaycanda kənd təsərrüfatı sektorunun bir sıra bazar təhlillərini hazırladı və IOP Azərbaycanda bağçılığın inkişafı və perspektivlərinə dair araşdırma dərc etdi.

Azərbaycanda da faydalı məlumat mənbələri var: kənd təsərrüfatı istehsalı ilə bağlı təhlillər Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin internet saytında verilir, Sənəd Axtarış və Yükləmə Aləti vasitəsilə müxtəlif digər mənbələrdən əldə etmək olar.

Analitik materiallar
Analytical materials

Analyses on agricultural production

Kənd təsərrüfatı istehsalının təhlili

Keçid Keçid

Sənəd axtarışı və yükləmə