Rural Business Advice

Kənd yerlərində Biznes Məsləhətləri

RBIS > Rural Business Advice > Support Schemes

RBİS > Kənd yerlərində Biznes Məsləhətləri > Dəstək sxemləri

Support Schemes

Relevant information on state support in agriculture is provided on the web site of the Ministry of Agriculture. 

e-Agriculture system (EKTIS) provides rules and instructions on agricultural subsidies and a calculator to estimate the subsidy amounts. Comprehensive information is provided also on the Agrarian Credit and Development Agency (AKIA) web site.

Guidelines, instructions and other relevant documents are available for download through the Documents Search and Download Tool.

Dəstək sxemləri

Kənd təsərrüfatına dövlət dəstəyi ilə bağlı müvafiq məlumatlar Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin internet saytında yerləşdirilib.

Elektron Kənd Təsərrüfatı sistemi (EKTİS) kənd təsərrüfatı subsidiyalarına dair qaydalar və təlimatlar və subsidiya məbləğlərini hesablamaq üçün kalkulyator təqdim edir. Ətraflı məlumat Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin (AKİA) internet saytında da verilir.

Təlimatları, təlimatları və digər müvafiq sənədləri Sənədlərin Axtarışı və Yükləmə Aləti vasitəsilə yükləmək mümkündür.

EKTIS (e-agro)
EKTIS (e-agro)

Entry point

Giriş nöqtəsi

Keçid Keçid
AKIA
ACDA

Information on support schemes

Dəstək sxemləri haqqında məlumat

Keçid Keçid
Kənd Təsərrüfatına Dövlət Dəstəyinin Statistikası
Statistics on State Support in Agriculture

Statistics about subsidies allocated to beneficiaries of state support in agriculture, based on e-Agriculture system

Elektron Kənd Təsərrüfatı sistemi əsasında kənd təsərrüfatında dövlət dəstəyinin benefisiarlarına ayrılan subsidiyaların statistikası

Keçid Keçid
Kənd Təsərrüfatında Dəstək
Support in Agriculture

Laws, decisions and rules on state support in agriculture

Kənd təsərrüfatına dövlət dəstəyi haqqında qanunlar, qərarlar və qaydalar

Keçid Keçid

Sənəd axtarışı və yükləmə