Agricultural Markets

Kənd Təsərrüfatı Bazarları

RBIS > Agricultural Markets > Prices of Agricultural Inputs and Products

RBİS > Kənd Təsərrüfatı Bazarları > Kənd təsərrüfatı materiallarının və məhsullarının qiymətləri

Prices of Agricultural Inputs and Products

AGRARBAZAR price information system aims to collect and present information about the prices of agricultural products. It displays a series of charts and tables and allows the user to define parameters that filter further the information.

The type of information provided:

 • Trade, wholesale, retail, and processing enterprise prices of fruit, vegetable, watermelon, and melon products;
 • Retail prices of animal-breeding products (meat, milk, eggs, honey);
 • Prices purchased by milk reception centers;
 • Retail and live weight sales of meat prices;
 • Sales prices of wool and leather by population;
 • Prices for technical plants and other products of industrial raw materials purchased by organizations;
 • Wholesale prices of grass (for animal breeding);
 • Retail sale prices of fertilizer and pesticides.

The system is maintained by Agricultural Economics Research Centre under the Ministry of Agriculture. 

Statistical information on producer price indices and prices of food products is provided on AgroData (use the links).

Kənd təsərrüfatı materiallarının və məhsullarının qiymətləri

AGRARBAZAR  qiymət məlumat sistemi kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətləri haqqında məlumat toplamaq və təqdim etmək məqsədi daşıyır. O, bir sıra diaqram və cədvəlləri göstərir və istifadəçiyə süzgəcdən istifadə edərək əlavə məlumatları  müəyyən etməyə imkan verir.

Verilən məlumat növü:

 • Meyvə, tərəvəz və bostan məhsullarının ticarət, topdansatış, pərakəndə satış və emal müəssisələri tərəfindən alış qiymətləri;
 • Heyvandarlıq məhsullarının pərakəndə satış qiymətləri (ət, süd, yumurta, bal);
 • Südün qəbul məntəqələri tərəfindən alış qiymətləri;
 • Ətin pərakəndə və canlı çəkidə satış qiymətləri;
 • Yun və gön-dərinin əhali tərəfindən satış qiymətləri;
 • Texniki bitkilər və digər sənaye xammalı məhsullarının, emal müəssisələri tərəfindən alış qiymətləri;
 • Ot yeminin topdansatış qiymətləri;
 • Gübrə və pestisidlərin pərakəndə satış qiymətləri.

Sistem Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi tərəfindən dəstəklənir.

İstehsalçı qiymətləri indeksləri və ərzaq məhsullarının qiyməti haqqında statistik məlumatlar AgroData-da təqdim olunur (linklərdən istifadə edin).

AqroData
AgroData

Prices of Food Products

Ərzaq Məhsullarının Qiyməti

Keçid Keçid
AqroData
AgroData

Producer Price Indices

İstehsalçı Qiymət İndeksləri

Keçid Keçid
AqrarBazar
AgrarBazar

Price Information System

Qiymət Məlumat Sistemi

Keçid Keçid

Sənəd axtarışı və yükləmə