Rural Business Advice

Kənd yerlərində Biznes Məsləhətləri

RBIS > Rural Business Advice > Geographic Data On Rural Areas

RBİS > Kənd yerlərində Biznes Məsləhətləri > Kənd yerlərində Coğrafi Məlumatlar

Geographic Data On Rural Areas

 Provides access to various geographic data, including digital orthoimages, land cover data, crop growth status maps and yield estimates. Data is presented through WebGIS interface that allows to view multiple spatial data layers and provides functionality like zoom, pan, locate, measure, show data timeseries etc.

Most of the data sets cover the RBIS pilot region Guba-Khachmaz. These are AzerSky satellite images, land information data, crop monitoring and yield forecasts. Digital orthoimages, various land cover data and selected agricultural indicators cover the whole Azerbaijan. It is also possible to add own data layers in one of the standard GIS formats.

More information about presented data is provided in the WebGIS application. 

Kənd yerlərində Coğrafi Məlumatlar

  Rəqəmsal orfoizlər, torpaq örtüyü məlumatları, məhsul artımı vəziyyəti xəritələri və məhsul qiymətləndirmələri daxil olmaqla müxtəlif coğrafi məlumatlara girişi təmin edir. Verilənlər VebCİS interfeysi vasitəsilə təqdim olunur ki, bu da çoxlu məkan məlumat qatlarına baxmaq imkanı verir və miqyas, sürüşdürmə, tapma, ölçmə, məlumatların vaxt seriyalarını göstərmə və s. kimi funksionallığı təmin edir.

Məlumat toplularının əksəriyyəti KYBİS pilot regionu Quba-Xaçmazı əhatə edir. Bunlar Azərkosmos peyk şəkilləri, torpaq məlumat məlumatları, məhsul monitorinqi və məhsuldarlıq proqnozlarıdır. Rəqəmsal orfoizlər, müxtəlif torpaq örtüyü məlumatları və seçilmiş kənd təsərrüfatı göstəriciləri bütün Azərbaycanı əhatə edir. Standart CİS formatlarından birində öz məlumat qatlarını əlavə etmək də mümkündür.

Təqdim olunan məlumatlar haqqında daha çox məlumat WebGIS proqramında verilir.

WebCİS
WebGIS

Presentation of geographic data, including digital orthoimages, land cover data, crop growth status maps and yield estimates.

Rəqəmsal orfoizlər, torpaq örtüyü məlumatları, məhsul artımı vəziyyəti xəritələri və məhsul təxminləri daxil olmaqla coğrafi məlumatların təqdimatı.

Keçid Keçid

Sənəd axtarışı və yükləmə