Applicable Standards & Requirements

Tətbiq olunan Standartlar və Tələblər

RBIS > Applicable Standards & Requirements > Quality Certificates

RBİS > Tətbiq olunan Standartlar və Tələblər > Keyfiyyət Sertifikatı

Quality Certificates

The Republic of Azerbaijan uses the national certification system AZS as the foundation for product certification.

The AZS Certificate of Conformity is an official international document attesting that the relevant product complies with the necessary normative, technical, and standards requirements. In our country, such certificates of conformity can be issued by institutions accredited by the Azerbaijan Accreditation Center under the State Service for Antimonopoly and Consumer Market Control under the Ministry of Economy of the Republic of Azerbaijan.

The national certification program's official language is Azerbaijani. Orders, protocols, acts, certifications and other documents used, recorded, and issued within the system are all written in Azerbaijani. Copies of documents can be delivered in any language at the customer's request.

The Azerbaijan Standardization Institute, which was established in 2017, aims to achieve adaptation of the national standardization system in the country to international requirements and to increase the safety, quality, competitiveness, and export potential of products. One of the activities of the Agency is the certification of products and services.

Keyfiyyət Sertifikatı

Azərbaycan Respublikası məhsulun sertifikatlaşdırılması üçün əsas kimi AZS milli sertifikatlaşdırma sistemindən istifadə edir.

AZS Uyğunluq Sertifikatı müvafiq məhsulun lazımi normativ, texniki və standart tələblərinə uyğunluğunu təsdiq edən rəsmi beynəlxalq sənəddir. Ölkəmizdə belə uyğunluq sertifikatları Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti yanında Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi tərəfindən akkreditasiya olunmuş qurumlar tərəfindən verilə bilər.

Milli sertifikatlaşdırma proqramının rəsmi dili Azərbaycan dilidir. Sistemdə istifadə olunan, qeydə alınan və verilən əmrlər, protokollar, aktlar, şəhadətnamələr və digər sənədlər Azərbaycan dilində yazılır. Sənədlərin surətləri müştərinin istəyi ilə istənilən dildə çatdırıla bilər.

2017-ci ildə yaradılan Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu ölkədə milli standartlaşdırma sisteminin beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırılmasına nail olmaq, məhsulların təhlükəsizliyini, keyfiyyətini, rəqabət qabiliyyətini və ixrac potensialını artırmaq məqsədi daşıyır. Agentliyin fəaliyyət istiqamətlərindən biri məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılmasıdır.

 

CERTUS
CERTUS

Information about Product Certification in Azerbaijan (AZS)

Azərbaycanda Məhsulun Sertifikatlaşdırılması haqqında məlumat (AZS)

Keçid Keçid
CERTUS
CERTUS

Information about ISO Certificate in Azerbaijan

Azərbaycanda ISO Sertifikatı haqqında məlumat

Keçid Keçid
AZSTAND
AZSTAND

Information on certification of products and services

Məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması haqqında məlumat

Keçid Keçid