Policy Implementation

Siyasətin həyata keçirilməsi

RBIS > Policy Implementation > Policy Indicators

RBİS > Siyasətin həyata keçirilməsi > Siyasət Göstəriciləri

Policy Indicators

Data on indicators that contribute to the assessment of agricultural policy performance, such as farm income support, jobs and growth in rural areas, agri-food trade performance, exports and imports, productivity, environment, food and health protection.

 Selected data are presented on the RBIS AgroData module in the form of tables, charts and thematic maps.

Siyasət Göstəriciləri

Kənd təsərrüfatı siyasətinin icrasının qiymətləndirilməsinə töhfə verən göstəricilər haqqında məlumatlar, məsələn, kənd yerlərində təsərrüfatların gəlirlərinin dəstəklənməsi, iş yerləri və artım, aqro-ərzaq ticarətinin göstəriciləri, ixrac və idxal, məhsuldarlıq, ətraf mühit, ərzaq və sağlamlığın qorunması.

Seçilmiş məlumatlar KYBİS AqroData modulunda cədvəllər, diaqramlar və tematik xəritələr şəklində təqdim olunur.

Sənəd axtarışı və yükləmə