Farm Economics and Management

Kənd təsərrüfatı İqtisadiyyatı və İdarəetmə

RBIS > Farm Economics and Management > Costs of Agricultural Production

RBİS > Kənd təsərrüfatı İqtisadiyyatı və İdarəetmə > Kənd Təsərrüfatı İstehsalı Xərcləri

Costs of Agricultural Production

As a part of the RBIS project activities, a new web-based FarmerCosts module was designed and developed to allow collection of additional information on costs of agricultural production from the farmers.  The module will be used by the Agricultural Economics Research Centre under the Ministry of Agriculture. Resulting statistics will be published via the RBIS AgroData module.

Kənd Təsərrüfatı İstehsalı Xərcləri

KYBİS layihəsinin fəaliyyətlərinin bir hissəsi olaraq, fermerlərdən kənd təsərrüfatı istehsalının xərcləri haqqında əlavə məlumatların toplanmasına imkan vermək üçün yeni veb-əsaslı Fermer Xərcləri modulu hazırlanmışdır. Moduldan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi istifadə edəcək. Nəticə statistikası KYBİS AgroData modulu vasitəsilə dərc olunacaq.

AqroData
AgroData

Agricultural production costs statistics

Kənd təsərrüfatı istehsalı xərcləri statistikası

Keçid Keçid