Agricultural Markets

Kənd Təsərrüfatı Bazarları

RBIS > Agricultural Markets > Market Places (e-commerce)

RBİS > Kənd Təsərrüfatı Bazarları > Bazar Yerləri (e-ticarət)

Market Places (e-commerce)

  AZEXPORT.AZ is a marketplace that addresses all kinds of products and types of industries, including agriculture and food, which aims to efficiently connect buyers and sellers of these products. Through the use of statistics that present the popularity of the goods per buyer country, the frequency of purchase and the seasonality of each product it promotes the “made in Azerbaijan” brand. Azexport was established through a presidential decree with the scope "to create a unified database of goods produced in Azerbaijan Republic". It is managed by the Centre for Analysis of Economic Reforms and Communication.

TEDARUK.AZ is an online procurement platform that allows government organisations to publish their food supply needs, and sellers to bid the price they can offer. It is managed by Agro Procurement and Supply Agency under the Ministry of Agriculture.

KOBMARKET.AZ is an online sales platform for micro, small and medium entrepreneurs. All kinds of products are covered, including agricultural products. It is managed by Small and Medium Business Development Agency under the Ministry of Economy.

Bazar Yerləri (e-ticarət)

  AZEXPORT.AZ kənd təsərrüfatı və qida da daxil olmaqla, bütün növ məhsul və sənaye növlərinə müraciət edən və bu məhsulların alıcıları və satıcılarını səmərəli şəkildə əlaqələndirmək məqsədi daşıyan bazardır. Alıcı ölkə üzrə malların populyarlığını, alış tezliyini və hər bir məhsulun mövsümiliyini təqdim edən statistik məlumatlardan istifadə etməklə “made in Azerbaijan” brendini təbliğ edir. “Azexport” prezidentin sərəncamı ilə “Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan malların vahid məlumat bazasının yaradılması” məqsədi ilə yaradılıb. O, İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi tərəfindən idarə olunur.

TEDARUK.AZ dövlət təşkilatlarına ərzaq təchizatı ehtiyaclarını dərc etməyə və satıcılara təklif edə biləcəkləri qiymətə təklif verməyə imkan verən onlayn satınalma platformasıdır. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Tədarük və Təchizat Agentliyi tərəfindən idarə olunur.

KOBMARKET.AZ mikro, kiçik və orta sahibkarlar üçün onlayn satış platformasıdır. Bütün növ məhsullar, o cümlədən kənd təsərrüfatı məhsulları əhatə olunur. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi tərəfindən idarə olunur

AZEXPORT
AZEXPORT

“Made in Azerbaijan” products platform

“Made in Azerbaijan” məhsullar platforması

Keçid Keçid
KOBMARKET
KOBMARKET

Online sales platform for micro, small and medium entrepreneurs

Mikro, kiçik və orta sahibkarlar üçün onlayn satış platforması

Keçid Keçid
TƏDARÜK
TEDARUK

Online procurement platform

Onlayn satınalma platforması

Keçid Keçid