KYBİS xəbərləri

RBIS > KYBİS xəbərləri

RBIS Portal Acceptance Meetings

KYBİS Portalının Qəbul İclasları

Three RBIS Portal Release and Acceptance Meetings were held in February, April and July 2022 with the participation of the working group members from MoE and MoA/ARC to ensure full participation of the Beneficiaries to the RBIS portal development process. 

Participants raised their comments during each round of acceptance meetings and the TA team developed the RBIS modules accordingly.

Benefisiarların KYBİS portalının inkişaf prosesində tam iştirakını təmin etmək üçün İN və KTN/ATM-dən olan işçi qrup üzvlərinin iştirakı ilə 2022-ci ilin Fevral, Aprel və İyul aylarında üç KYBİS Portalının Buraxılış və Qəbul İclasları keçirilmişdir.

İştirakçılar qəbul iclaslarının hər mərhələsində öz şərhlərini bildirmişlər və TY komandası müvafiq olaraq KYBİS modullarını işləyib hazırlamışdır

Ən Son Xəbərlər

News
RBIS Project Closing Conference will be held on 6th of December 2022
KYBİS Layihəsinin Yekun Konfransı 6 Dekabr 2022-ci ildə keçiriləcəkdir
Daha çox
News
RBIS Portal Acceptance Meetings
KYBİS Portalının Qəbul İclasları
Daha çox
News
RBIS Design & UI/UX Workshops
KYBİS Dizayn və UI/UX Seminarları
Daha çox