KYBİS xəbərləri

RBIS > KYBİS xəbərləri

RBIS Design & UI/UX Workshops

KYBİS Dizayn və UI/UX Seminarları

An interactive workshop with Beneficiary representatives from Agricultural Economics Research Center was conducted to discuss and agree the layout design of the RBIS portal on 21st January 2022. 

Following the design workshop, a UI/UX Workshop was conducted on 27th January 2022 to present and discuss with the Beneficiaries updated RBIS portal design to collect feedback on the design agreed beforehand with the Beneficiaries.

Both workshops were held in an interactive way with active involvement of developers, designers and relevant Beneficiary staff.

21 Yanvar 2022-ci il tarixində KYBİS portalının tərtibat dizaynını müzakirə etmək və razılaşdırmaq üçün Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin Benefisiar nümayəndələri ilə interaktiv seminar keçirilmişdir.

Dizayn seminarından sonra Benefisiarlar ilə əvvəlcədən razılaşdırılmış dizayn haqqında rəy toplamaq üçün Benefisiarlar yenilənmiş KYBİS portal dizaynını təqdim etmək və müzakirə etmək üçün 27 Yanvar 2022-ci il tarixində UI/UX Seminarı keçirmişdir.

Hər iki seminar tərtibatçıların, dizaynerlərin və müvafiq Benefisiar işçilərinin fəal iştirakı ilə interaktiv şəkildə keçirilmişdir.

Ən Son Xəbərlər

News
RBIS Project Closing Conference will be held on 6th of December 2022
KYBİS Layihəsinin Yekun Konfransı 6 Dekabr 2022-ci ildə keçiriləcəkdir
Daha çox
News
RBIS Portal Acceptance Meetings
KYBİS Portalının Qəbul İclasları
Daha çox
News
RBIS Design & UI/UX Workshops
KYBİS Dizayn və UI/UX Seminarları
Daha çox