KYBİS xəbərləri

RBIS > KYBİS xəbərləri

RBIS pilot project on crop production estimation successfully finalized

KYBİS-in məhsul istehsalının qiymətləndirilməsi üzrə pilot layihəsi uğurla tamamlanmışdır

The pilot project on crop production estimation was implemented in the Guba-Khachmaz economic region from July to November 2021 with the following objectives:

  • Use satellite-based model to generate near real-time data (crop growth status maps and yield estimates)
  • Collect field data (photographs and crop samples) to validate the model
  • Obtain feedback from future users of the system and engage them in follow-up activities 

Two pilot horticultural crops were selected in two pilot areas:

  • Apples in the Guba district
  • Tomatoes in the Khachmaz district

During the implementation, the TA team was supported by staff from Guba and Khachmaz DAIMs and the MoE regional office in Khachmaz.

The first run of the models was completed successfully, demonstrating very promising results and great performance. The system can have many uses, not limited to only the intended yield prediction applications but can also act as a valuable field-monitoring tool for farmers.

The results of the pilot project were presented to local stakeholders during the meeting in Guba on 23rd of November 2021 and to the Beneficiary staff in Baku on 26th of November 2021.

Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda məhsul istehsalının qiymətləndirilməsi üzrə pilot layihə 2021-ci ilin İyul-Noyabr aylarında aşağıdakı məqsədlərlə həyata keçirilmişdir:

  • Yaxın real vaxt datası yaratmaq üçün peyk əsaslı modeldən istifadə edin (məhsul artımı vəziyyəti xəritələri və məhsul qiymətləndirilməsi)
  • Modeli təsdiqləmək üçün sahə məlumatlarını (fotoşəkillər və məhsul nümunələri) toplayın
  • Sistemin gələcək istifadəçilərindən rəy almaq və onları sonrakı fəaliyyətlərə cəlb etmək

İki pilot ərazidə iki pilot bağçılıq bitkisi seçilmişdir:

  • Quba rayonunda almalar
  • Xaçmaz rayonunda pomidorlar

İcra zamanı TY komandası Quba və Xaçmaz DAİM-lərinin və İN-nin Xaçmazdakı regional ofisinin əməkdaşları tərəfindən dəstəklənmişdir.

Modellərin ilk buraxılışı çox ümidverici nəticələr və əla performans nümayiş etdirərək uğurla başa çatdırılmışdır. Sistemin bir çox istifadəsi ola bilər, yalnız nəzərdə tutulan məhsulun proqnozlaşdırılması tətbiqləri ilə məhdudlaşmır, həm də fermerlər üçün dəyərli sahə monitorinqi vasitəsi kimi çıxış edə bilər.

Pilot layihənin nəticələri 23 Noyabr 2021-ci il tarixində Qubada keçirilən görüş zamanı yerli maraqlı tərəflərə və 26 Noyabr 2021-ci il tarixində Bakıdakı Benefisiar heyətinə təqdim edilmişdir.

Ən Son Xəbərlər

News
RBIS Project Closing Conference will be held on 6th of December 2022
KYBİS Layihəsinin Yekun Konfransı 6 Dekabr 2022-ci ildə keçiriləcəkdir
Daha çox
News
RBIS Portal Acceptance Meetings
KYBİS Portalının Qəbul İclasları
Daha çox
News
RBIS Design & UI/UX Workshops
KYBİS Dizayn və UI/UX Seminarları
Daha çox